TIPS

Det er fullt mulig å skrive en fremtidsfullmakt på PC, printe, gjøre signering sammen med to vitner og gi den til personen som skal være din fullmektig. Men fremtidsfullmakter gjelder fremtiden. Og den forandrer seg hele tiden. Vi skifter leverandører, bosteder, venner, selger og kjøper hytter, flytter og skifter banker. Lover endres. Ny kunnskap erverves. Menneskene rundt oss kan bli syke og selv trenge hjelp. Via nettstedet Ettermeg vil du bli holdt ajour om utviklingen og får påminnelse én gang årlig om at du skal sjekke fullmakten og se om det bør gjøres oppdateringer og endringer. Med Ettermeg får du mulighet til å ha en fremtidsfullmakt som hele tiden er riktig for deg.

Del