TIPS

En fremtidsfullmakt skal skrives, gjerne på PC, printe, gjøre signering sammen med to vitner og gi den til personen som skal være din fullmektig.
Men fremtidsfullmakter gjelder fremtiden. Og den forandrer seg hele tiden. Vi skifter leverandører, bosteder, venner, selger og kjøper hytter, flytter og skifter banker. Lover endres. Ny kunnskap erverves. Menneskene rundt oss kan bli syke og selv trenge hjelp. Via nettstedet Ettermeg vil du bli holdt ajour om utviklingen og får påminnelse én gang årlig om at du skal sjekke fullmakten og se om det bør gjøres oppdateringer og endringer.
Det kan være lurt å informere om at man har skrevet en fremtidsfullmakt, men fullmektigen behøver ikke få den i sine hender. Det holder at det opplyses om hvor den oppbevares. Obs! Husk at fullmektigen må være informert om han eller hun er fullmektig – og har sagt ja til å være det.
Mer informasjon om fremtidsfullmakter finner du på denne siden.
Er du på facebook? Da kan denne siden med over 500 medlemmer være nyttig: Fremtidsfullmakt for alle

Del