Et håp med Ettermeg

Vi som har levd en stund, har sett en del triste familiefeider etter at menneskers har gått bort. Folk som har vært nære venner hele livet, blir med ett uvenner. Familier som har holdt sammen i tykt og tynt, splittes. Det behøver ikke være store verdier involvert. Det kan bare være at en part føler at de er tilsidesatt og ikke blir involvert. Vi håper at du som begynner på din Ettermeg-bok, tenker deg godt om når du skriver og kanskje fordeler, slik at det ikke blir “krig” blant etterlatte etter din bortgang. Du selv kan ha stor innflytelse på det.

Group Of Families Enjoying Outdoor Meal At Home

Vårt håp er at du planlegger så godt som mulig og gjør det meste i den aller beste mening, så prosessen blant dem som lever videre går så fint den bare kan – etter deg.

NYHETER

Del