OM ETTERMEG

Hva er Ettermeg?

Ettermeg er et sikkert sted for oppbevaring og utdeling av fremtidsfullmakter. Du lager din egen fullmakt på PC, nettbrett o.l. Legger enkelt fullmakten inn på ditt eget område på Ettermeg.no. Bestemmer hvilken person eller hvilke personer som skal være din fullmektig. Fullmektigen som er valgt, får vite at han eller hun er fullmektig, men får ikke oppgitt detaljinformasjonen om bankkontoer, forsikringer, pensjoner o.l. før fullmakten skal sendes til statsforvalteren for iverksettelse. (NB! Statsforvalteren ønsker ikke å motta fremtidsfullmakter før fullmektig skal utnevnes og fullmakten tre i kraft.)

Oppbevaring

Originaldokumentet av fullmakten kan du gjemme og informere om stedet i skrivet du oppretter om fremtidsfullmakt. Med Ettermeg er du sikret at fullmakten kommer i riktige hender uten at viktig informasjon om bankkonti, forsikringer, pensjoner, eiendommer o.l. kommer på avveie.

Hvordan lager du en fremtidsfullmakt?

Mer om det på denne siden. Link /fremtidsfullmakt-bor-alle-opprette/

Ettermeg er en tjeneste med 3 informasjonsmuligheter.

1 ÅPEN INFO

Hvis du ønsker å lage et arkiv for oppbevaring av åpen info. Denne tjenesten er gratis. Her kan du f. eks. fortelle at du har utarbeidet en fremtidsfullmakt og andre ting. Åpen info kan dine valgte mottakere se med en gang.

2 FREMTIDSFULLMAKT

Fremtidsfullmakt distribueres tll dine mottakere når du har fått en diagnose på demens eller annen sykdom fra helsepersonell som gjør at du er ute av stand til å ta vare på dine egne eiendeler. Krever legeattest.

3 ETTERMEG

ETTERMEG er informasjon som kun kan deles etter din død. Krever dødsattest.

Hvordan får mottaker/fullmektig informasjonen?

Når du oppnevner en mottaker får vedkommende en versjon av programmet. Dvs at vedkommende blir gjort oppmerksom på at hun eller han får informasjon.

  • Hvis du har laget et Åpen info-skriv, så kan fullmektig lese det du har skrevet.
  • Hvis du har laget en fremtidsfullmakt, så får mottaker/fullmektig se at vedkommende vil bli fullmektig for deg. Men hun eller han kan ikke lese fullmakten og innholdet i fullmakten med en gang.
  • Hvis du har laget et Ettermeg-skriv, så kan mottaker se det, men han kan ikke lese innholdet som du har skrevet.

Hvordan distribueres fremtidsfullmakt og Ettermeg-skriv?

Fullmektig og Ettermeg-mottakere tar kontakt med Ettermeg Forlag AS, tlf. 40004215, e-post: post@ettermeg.no Ved innsendelse av legeerklæring for fremtidsfullmakt og dødsattest for Ettermeg-skriv, åpnes informasjonen til mottakerne.

Personvernregler GDPR for Ettermeg.

Ettermeg er en tjeneste som skal oppfordre alle til å lage fremtidsfullmakter og sikre seg at nære familiemedlemmer eller venner ivaretar en interesser i tilfelle man blir dement eller rammes av annen alvorlig sykdom og ikke kan ivareta sine egne interesser i livet. Ettermeg har også en tjeneste som gir mulighet for å dele informasjon etter sin egen død. Informasjonen oppbevares sikkert og er utilgjengelig for andre inntil den skal distribueres til den eller dem du har bestemt.

Ettermeg vil være i kontakt med deg via e-post eller SMS med tips, ideer og veiledning knyttet til opprettelse av fremtidsfullmakter, testamenter, avslutning av avtaler o.l. når man ikke lenger trenger dem.

Informasjon som du har lagt inn er kryptert og sikkert lagret og gjøres ikke tilgjengelig for andre enn deg selv før den skal distribueres.

All informasjonen slettes 2 år etter at den er distribuert til mottakerne du har oppnevnt.

Del