OM ETTERMEG

Hva er Ettermeg?

Noen trenger hjelp i hverdagen pga at de er rammet av demens eller annen sykdom. Når en dør må noen ordne opp og avslutte for den som er død. Til det trengs informasjon. Den informasjonen er ikke alltid lett tilgjengelig. Den eneste som kan tilrettelegge for at informasjonen blir tilgjengelig er den som blir borte. Altså deg selv.
Dette nettstedet er til for å hjelpe den som vil sørge for at det blir så enkelt som mulig for etterkommere og etterlatte å ordne opp. Noen har beregnet at det går med opptil 400 arbeidstimer før man er ferdig. Det er sympatisk og naturlig å ville gjøre det enklere for etterlatte å gjøre “oppryddingsjobben”. De etterlatte er som regel i en livssituasjon fyllt med arbeid, barnepass og har mange forpliktelser.
“8 ting å gjøre før du blir borte” er en prioriteringsliste. Men du kan selv velge hva du prioriterer for dine etterlatte. Det er opp til deg.

Hvordan fungerer Ettermeg?

Du skriver og gir informasjon. F. eks. fremtidsfullmat. Du legger inn informasjon om hvilke firmaer og tjenester du bruker. Slik at det blir et register. Dette forandrer seg gjennom livet, så du trenger å ajourføre informasjonen.
Når du har kommet i gang med å legge inn informasjon eller når du føler at du er ferdig, kan du opprette en mottaker av informasjonen. Det kan være barn hvis du har, familiemedlemmer eller gode venner. Når personen eller personene er valgt av deg, får de adgang til å se hvilken informasjon du har lagt inn. De har tilgang til informasjonen, men ikke til å redigere/endre den. Det kan bare du gjøre.
Ettermeg vil komme med tips, ideer og veiledning knyttet til opprettelse av fremtidsfullmakter, testamenter, opprydding o.l. for å gjøre opprydding av avslutninger så enkelt og raskt som mulig for etterlatte.
Du kan se og teste programmet ved å registrere deg i vinduet øverst til høyre.

Avtale med Ettermeg Forlag

Ettermeg Forlag driver en tjeneste som går ut på lagre informasjon og distribuere informasjon.
Abonnement på tjenesten kan tegnes av personer over 18 år.
Det er 1 måneds gratis prøvetid når du tester/prøver Ettermeg.no.
Etter 1 måned får du påminnelse om å betale kr 60,- pr år. Du sier opp abonnementet ved å henvende deg til Ettermeg Forlag eller du kan også unnlate å fornye årsabonnementet.
Hvis du ikke betaler abonnementet til tross for påminnelse, vil din tjeneste/registrering bli slettet og eventuell informasjon og innhold i programmet bli gjort utilgjengelig.
Ettermeg Forlag driver en datatjeneste og eventuell strømbrudd eller tekniske problemer med internett o.l. kan forårsake at tjenesten ikke fungerer. Vi vil da gjøre vårt for å få igang tjenesten igjen. Normalt er ikke dette livsviktig og skadevirkninger av et eventuelt avbrudd gir ikke grunnlag for erstatning.
Hvis kjøper ikke er fornøyd med tjenesten, kan den når som helst sies opp. Abonnementsprisen på kr 60,- refunderes dog ikke. Det er gratis prøvetid i 1 mnd. som gir tilstrekkelig testgrunnlag for kjøperen.
Eventuelle tvister som oppstår mellom kjøper og Ettermeg Forlag forsøkes løst i minnelighet. Hvis ikke vil vi anbefale Forbrukertilsynet for meling. Tlf 23 400 600.

Kontaktinformasjon:
Ettermeg Forlag as
Org nr 915 169 562,
Edvard Munchs vei 61,
1063 Oslo.
Tlf 4000 4215.
E-post: post@ettermeg.no
Daglig leder Vidar Sandberg

Del