Når trenger man legeerklæring ved signering av fremtidsfullmakt?

Det er ofte slik at sykdom gjør at tanken på fremtidsfullmakt blir vekket. Hukommelsessvikt, slag, drypp, tegn på demens eller annen svekkelse i kognitive evner gjør at den som er rammet eller vedkommendes pårørende kommer på at – det begynner å “haste”. Men det kan fort bli for sent.

For at fremtidsfullmakten skal kunne komme til anvendelse, må man være ved sine fulle fem og fullt ut forstå innholdet i fremtidsfullmakten. Det er ikke for mye forlangt. Man beskriver jo egne ønsker for fremtiden og hva som skal skje med det kjæreste man eier og har. Med begynnende svikt i kognitive evner, kan fremtidsfullmakten bli forkastet.

Hva er så kognitive evner? Helsedirektoratet sier det slik: “Kognitive evner er de hjernebaserte ferdighetene vi trenger for å utføre både enkle og komplekse oppgaver, og betegner prosesser som persepsjon, tenkning, læring, problemløsning og oppmerksomhet”.)

Hva skal man gjøre for sikkerhets skyld? Sørge for å be legen sin om en erklæring på at man er istand til å forstå hva det vil si å signere en fremtidsfullmakt og at man forstår innholdet. Statsforvalteren foreslår til og med at man tar med fremtidsfullmakten til legen og forteller hva den inneholder.

Selv med god helse kan det være lurt med erklæring fra legen – hvis alderen er høy.

Meld deg inn i facebook-gruppen Fremtidsfullmakt for alle og følg med … https://www.facebook.com/groups/335875774498923 Her kommer det stadig ny kunnskap.

Del