8 ting å gjøre før du blir borte

Det er mye arbeid og mange oppgaver å løse hvis du blir dement og trenger verge.  Eller oppgaver som må gjøres i forbindelse med ditt eget dødsfall. I levende live,…

Les mer

Fremtidsfullmakt bør alle opprette

Når du blir gammel, kan det  hende at du på et eller annet tidspunkt ikke kan ivareta dine egne interesser. Hvis du f. eks. blir rammet av demens, vil du…

Les mer

Hva er aleneboendes behov for fremtidsfullmakt, testament og annen forberedelse?

I 2021 var det over en million aleneboende i Norge iflg Statistisk Sentralbyrå. Av dem er det mange enker og enkemenn, tidligere gifte og samboere, selvvalgte enslige, enebarn og mange…

Les mer

Kvalitetssikring av din fremtidsfullmakt. Kr 1200,-

Statsforvalteren har lagt opp til at det skal være mulig å skrive sin egen fremtidsfullmakt selv. De har lagt ut informasjon på egne nettsider, laget filmer og presentert maler. Men…

Les mer

NYHETER

Del