Hvis du skal få en ektefelle, far eller mor til å skrive sin fremtidsfullmakt, må du starte med å skrive din egen

Med en fremtidsfullmakt i hendene, blir det mye enklere å være “manager” for en ektefelle, samboer, far, mor eller en annen nærstående.

Det blir enklere å ta avgjørelser og håndtere forholdet til myndighetene. Men svært få tør å be om at foreldre eller ektefelle skriver fremtidsfullmakt. De opplever at det føles litt frekt.

“Tror du jeg er så gammel og senil nå, at du må overta?” Det er slike tanker som raskt kommer i både fullmaktsgiver og en fremtidig fullmektigs hode.

Det er bare én løsning. Du må skrive din fremtidsfullmakt, selv om du er ganske ung, for å vise til og hjelpe din far eller mor eller andre nærstående med sin fremtidsfullmakt. Når du har skrevet din kan du fortelle om det og igangsette en fornuftig samtale om emnet. Statsforvalteren (fylkesmannen) ønsker at alle skal skrive fremtidsfullmakt. De har allerede ansvaret for 70.000 vergemål og ønsker ikke flere.

Det er ingen jeg har hørt om som sier nei takk til å være fullmektig. Det kan bli problematisk å ikke ha opprettet det.

Så se deg i speilet og begynn … Det er hjelp å få. Du kan finne et godt utgangspunkt i artikkelen Fremtidsfullmakt bør alle opprette . Spør gjerne om hjelp hos venner, naboer eller andre om de har skrevet fremtidsfullmakt. Gå sammen med noen om å gjøre det. To hoder … Ellers er svært mange advokater eksperter på fremtidsfullmakt.

Mer informasjon på denne siden.

Nyttig informasjon finner du også på Facebook-gruppen “Fremtidsfullmakt for alle” som du er velkommen til å bli medlem av.

Del