Hva er aleneboendes behov for fremtidsfullmakt, testament og annen forberedelse?

I 2021 var det over en million aleneboende i Norge iflg Statistisk Sentralbyrå. Av dem er det mange enker og enkemenn, tidligere gifte og samboere, selvvalgte enslige, enebarn og mange uten barn. Mange personer uten nære slektninger eller folk som ikke har kontakt med nære slektninger. Trenger de fremtidsfullmakt, skrive testament og gjøre annen forberedelse før de går bort en gang?


Det trengs jo? De trenger også en “manager” hvis og når de en gang blir rammet av demens. Kanskje det er venner som kan trå til? Eller naboer som kan egne seg?

Ved dødsfall må noen ihvertfall avslutte boet. Det kan være det offentlige. Det kan jo være like greit. Men det er ikke sikkert det blir gjort etter avdødes ønsker? Da må det gjøres foreberedelser. Det er hver enkelt av oss selv ansvarlig for.

Og hvordan oppdager man at aleneboende er døde? For de som jobber er det greit. De blir savnet av arbeidsgiver. Men pensjonister da? Hvem savner pensjonister? Det gjelder å alliere seg med noen. Kanskje vi kan få hjelp av teknikken snart? Bruke pulsklokke med GPS? Det vil jo være en moderne trygghetsalarm …

Tips om forberedelser finner du ved å logge inn her på Ettermeg.no. Tipsene er gratis. Det koster ingenting å prøve. Start med å registrere deg. Du finner registreringsknappen øverst i høyre hjørne.

Nyttig informasjon finner du også på Facebook-gruppen “Fremtidsfullmakt for alle” som du er velkommen til å bli medlem av.

Del