Fremtidsfullmakt

Det er faktisk viktig å ha skrevet fremtidsfullmakt. Befolkniingen i Norge blir eldre og eldre. Stadig flere blir over 100 år. Med økende alder følger sykdommer. Demens er en av dem. Nyere forskning i Norge har beregnet at nær 100.000 personer er rammet av demens. Tallet er forventet å stige til 240.000 personer i 2050. Også yngre rammes. 4000 er under 65 år. Minst 350.000 personer er pårørende til mennesker med demens.

Hvis du ikke selv oppretter en fremtidsfullmakt, vil Fylkesmannen opprette en verge for deg i henhold til vergemålsloven. Det skjer i tilfelle du trenger det på grunn av demens eller annen sykdom som gjør deg ute av stand til å ivareta dine egne interesser. Det kan være nærstående som blir verge, men det offentlige beholder kontrollen. Og vergen må rapportere og få godkjennelse til mange beslutninger. De samme kravene stilles ikke hvis det foreligger en gyldig fremtidsfullmakt.

Det er utarbeidet mal for fremtidsfullmakt. Det er bare å sette i gang. Registrering og innlogging øverst i høyre hjørne.

Del