Fremtidsfullmakt

Det er faktisk viktig å ha skrevet fremtidsfullmakt. Befolkniingen i Norge blir eldre og eldre. Stadig flere blir over 100 år. Med økende alder følger sykdommer. Demens er en av dem. Nasjonalforeningen for folkehelsen anslår at nærmere 80.000 personer er rammet og at tallet vil doble seg fram til 2040. Også yngre rammes. 4000 er under 65 år. 350.000 personer er pårørende til mennesker med demens.

Hvis du ikke selv oppretter en fremtidsfullmakt, vil Fylkesmannen opprette en verge for deg i henhold til vergemålsloven. Det skjer i tilfelle du trenger det på grunn av demens eller annen sykdom som gjør deg ute av stand til å ivareta dine egne interesser. Det kan være nærstående som blir verge, men det offentlige beholder kontrollen. Og vergen må rapportere og få godkjennelse til mange beslutninger. De samme kravene stilles ikke hvis det foreligger en gyldig fremtidsfullmakt.

Det er utarbeidet mal for fremtidsfullmakt. Det er bare å sette i gang. Registrering og innlogging øverst i høyre hjørne.

Del