Fremtidsfullmakt bør alle opprette

Når du blir gammel, kan det  hende at du på et eller annet tidspunkt ikke kan ivareta dine egne interesser. Hvis du f. eks. blir rammet av demens, vil du komme til å få oppnevnt offentlig verge.

Offentlig verge blir opprettet hvis du ikke skriver en fremtidsfullmakt mens du fremdeles er frisk.

Det kan resultere i at alle dine økonomiske ressurser blir låst og utilgjenglig for deg og dine i kortere eller lengre tid. Det er den offentlig oppnevnte vergen som da har ansvaret for å foreta disposisjoner knyttet til dine inntekter og din egen formue. Den offentlig oppnevnte vergen vil foreta disposjoner etter hva han eller fylket tror er dine ønsker og prioriteringer, men uten at du har fått sagt noe om det. Så dine ønsker vil da ikke lengre bety noe.

Det er faktisk bare to alternativer: Offentlig verge eller en fremtidsfullmakt som du selv har opprettet. Hvis du vil at dine ønsker skal komme frem, bør du gi en fremtidsfullmakt til en du stoler på. En som vil foreta disposisjoner i tråd med dine egne ønsker om fremtiden. Så fremtidsfullmakt bør vi alle opprette egentlig.

Hvor skal fremtidsfullmakter oppbevares?
Det er ingen krav til oppbevaring av fremtidsfullmakter. Den må være skriftlig, datert og signert av fullmaktsgiver og to vitner. Det er naturlig at det finnes en elektronisk versjon av fullmakten som er sikkert lagret og ikke kan bli mistet eller “arkivert bort” i fremtiden.

Ettermeg er et klokt oppbevaringssted
Når du er Ettermeg-bruker, kan du lagre en digital kopi av fremtidsfullmakten på Ettermeg.no Samtidig oppretter du mottakere av din fremtidsfullmakt. Det kan godt bare være den du gir fullmakten til. Men det vil være fornuftig at flere vet om den. Det kan også skje noe med din fremtidsfullmektig – før det skjer noe med deg.

Se selv hva fylkesmannen selv sier om fremtidsfullmakt.

111120_Eksempel_fremtidsfullmakt

Opprette en Ettermeg-konto gjør du på denne måten eller ta kontakt med Ettermeg-kontoret.

Nyttig informasjon finner du også på Facebook-gruppen “Fremtidsfullmakt for alle” som du er velkommen til å bli medlem av.

Del