Ettermeg-dagen 15. januar

Verden endrer seg. Og vi med den. Det er ikke sikkert at det vi skrev for et, to eller tre år siden stemmer lenger. Det lønner seg å sjekke. Det kan være endringer i familien. Det kan ha hendt noe som gjør at vi tenker annerledes og vil prioritere annerledes. Man kan ha flyttet eller solgt noe av betydning.

Det kan være klokt å se gjennom papirer som fremtidsfullmakt, testament, avtaler o.l. som vi skal legge igjen etter oss én gang årlig. Det kan kanskje gjøres rett etter nyttår. F. eks. 15. januar. Vi gjør like godt denne datoen til Ettermeg-dagen. Greit å ha en fast dato å sjekke på. Godt å ha gode vaner.

Det er full anledning til å endre på fremtidsfullmakter og andre papirer. Det krever bare at du er ved dine fulle fem. Hvis du har høy alder eller har fått en diagnose på begynnende demens o.l., kan det være nødvendig å få legeerklæring på at man er i stand til å opprette en fremtidsfullmakt og slette/endre den. Legen bestemmer. Sånn kan den se ut

Hvis du ikke har skrevet fremtidsfullmakt, testament eller annet du har tenkt på å gjøre, så kan du jo starte på denne dagen. 15. januar. Så er du igang. Lykke til!

Nyttig informasjon finner du på Facebook-gruppen “Fremtidsfullmakt for alle” som du er velkommen til å bli medlem av.

Del