Eksempel på legeerklæring om at man er frisk

Hvordan lyder en legeerklæring på at man er frisk nok til å forstå innholdet i og konsekvensene av en fremtidsfullmakt? Den er klok å ha hvis man er gammel og er “særlig viktig dersom du har en begynnende kognitiv svikt på det tidspunktet du underskriver fremtidsfullmakten”. (Sitat fra Statsforvalteren.) Lenke til statsforvalterens side.

Vi har spurt en erfaren lege som har skrevet følgende om en av sine pasienter.

“NN, personnummer 000000 00000, er psykisk frisk, er ikke sinnslidende og har ingen demens eller annen alvorlig sykdom som svekker vurderingsevnen. NN har ingen kognitiv svikt og er fullt ut i stand til å forstå konsekvensene av å skrive og signere en fremtidsfullmakt.
Dato ….
Lege …. ”

Da vet vi det. Andre leger kan ha sine egne måter å gjøre og si dette på. Men dette kan jo være et godt eksempel.

Del