Det står mellom fremtidsfullmakt og offentlig vergemål

Hvis du blir dement eller rammet av annen sykdom som gjør at du ikke kan administrere ditt eget liv, trenger du assistanse. Du må velge av hvem.

To pensjonister på en benk ved en strand

Du kan selv bestemme hvem som skal bistå deg og ta vare på verdiene og tingene dine. Det gjør du ved å opprette en fremtidsfullmakt og utpeke fullmektiger. Hvis du ikke har laget en fremtidsfullmakt, vil det offentlige ta ansvaret og tildele deg en verge.

Fremtidsfullmakt er alternativet til vergemål. Hvis du har opprettet en vid fremtidsfullmakt som dekker alle dine behov, så slipper du å bli tildelt offentlig verge. Og dine arvinger slipper å måtte henvende seg til fylkesmannen for å kunne gjøre valg og disposisjoner knyttet til dine verdier – hvis du ikke lenger kan gjøre det selv. Det kan du lese mer om her på Statsforvalterens sider.

Er det ikke best å være forutseende og ta styringen selv? Mal for fremtidsfullmakt og mulighet for informasjon, lagring og distribusjon til den én gang i fremtiden skal tre i kraft, kan du finne fram til på 1, 2, 3 her på Ettermeg.no.

Mer nyttig informasjon finner du også på Facebook-gruppen “Fremtidsfullmakt for alle” som det er full andledning til å bli medlem av.

Hvis du vil vite mer om Ettermeg kan du starte her.

Del