Det er lov å ombestemme seg

Det er lov å trekke tilbake en fremtidsfullmakt fra en fullmektig som er forespurt og har sagt ja. Hvis det finnes bare en signert original og du selv har originalen, kan du rive den i stykker eller brenne den. Hvis fullmakten er laget i flere eksemplarer, eller en signert original oppbevares hos en fullmektig, må du be om å få den tilbake.

Krav? Du må være klar, dvs ikke ha fått demens eller annen sykdom som svekker dine kognitive evner når du utsteder og signerer en fremtidsfullmakt. Du må være like klar hvis du vil trekke den tilbake. Hvis det kan være tvil om du er ved dine fulle fem ved signeringen eller tilbakekallelsen, trenger du legeerklæring på at du er frisk nok.

En måte å unngå problemer med få tilbake en fremtidsfullmakt som du ønsker å gjøre om eller slette, er å kun lage et eksemplar av originalen og oppbevare den selv. Og f. eks. gi kopi(er) til fullmektigen(e). Det er bare den signerte originalen som vil være gyldig for statsforvalteren. Fotostatkopier, bilder eller scanninger gjelder ikke.

En annen løsning er at du kan informere fullmektigen om at du har laget en fremtidsfullmakt, uten at vedkommende får en kopi eller får se innholdet i fullmakten. Problemet da er at hvis du selv roter bort originalen, har du ingen fremtidsfullmektig.

Her på Ettermeg kan man informerer en fremtidsfullmektig om hvor originalen er bevart. Det blir sendt melding med alle detaljer først når legeerklæring på demens o.l. foreligger. Det er smart.

Del