Det beste nedslaget i livet

Livet er som et skihopp. Man starter i ovarennet som barn og ungdom, satser på hoppkanten og flyr ut i lufta med voksenliv, arbeid og mange krav, forbereder seg på landing og et pent nedslag som pensjonist og kjører rolig ut på sletta.

Fremtidsfullmakt kan gi et flott nedslag.
Det gir kontroll over verdiene.

Hvis du ønsker å fullføre med stil, skal du skrive din egen FREMTIDSFULLMAKT. Den vil gjøre arbeidet lettere for de nærmeste som må ordne opp i tilfelle du rammes av demens eller annen sykdom. Fremtidsfullmakten kommer kun til anvendelse i tilfelle man ikke kan administrere sitt eget liv.

TIL SIDE MED MER INFORMASJON OM FREMTIDSFULLMAKT

Tilrettelegg all viktig informasjon for dine nærmeste.
Det gjør dem glad.

Det er mulig å score flere stilpoeng fra de nærmeste. Du kan forberede overlevering av all informasjon som gjør det lettere å rydde opp når livet en gang er slutt. Alle som har påtatt seg en slik oppgave en gang, vet at det er mange hundre timer som går med til “etterarbeid”. Det blir lettere når ting er forberedt.

TIL SIDE MED MER INFORMASJON OM ETTERMEG

Del