INFORMASJON

Vi arver ikke jorden av våre foreldre. Vi låner den av dem som kommer etter oss!

Denne formuleringen om vår korte tilstedeværelse her er på jorden, er en av de fineste jeg har sett på trykk. Jeg husker ikke når jeg så den eller hvem som…

8 ting å gjøre før du blir borte

Det er mye arbeid og mange oppgaver å løse hvis du blir dement og trenger verge.  Eller oppgaver som må gjøres i forbindelse med ditt eget dødsfall. I levende live,…

Fremtidsfullmakt bør alle opprette

Når du blir gammel, kan det  hende at du på et eller annet tidspunkt ikke kan ivareta dine egne interesser. Hvis du f. eks. blir rammet av demens, vil du…

Hva er aleneboendes behov for fremtidsfullmakt, testament og annen forberedelse?

I 2021 var det over en million aleneboende i Norge iflg Statistisk Sentralbyrå. Av dem er det mange enker og enkemenn, tidligere gifte og samboere, selvvalgte enslige, enebarn og mange…

Kvalitetssikring av din fremtidsfullmakt. Kr 1200,-

Statsforvalteren har lagt opp til at det skal være mulig å skrive sin egen fremtidsfullmakt selv. De har lagt ut informasjon på egne nettsider, laget filmer og presentert maler. Men…

Hvordan ordne opp i dødsbo når du ikke har nok informasjon?

Mange har opplevd dette; Å skulle rydde opp økonomisk etter andre når de dør. I gamle dager var det enklere. Regninger kom i postkassen. Man kunne si opp avtaler etterhvert…

Del