Opprett en fremtidsfullmakt og få litt bedre kontroll over din fremtid

Hvis du blir syk eller gammel er det sannsynlig at du på et eller annet tidspunkt ikke kan ivareta dine egne interesser. Hvis du f. eks. blir rammet av demens, kan du komme til å få oppnevnt offentlig verge – hvis du ikke har skrevet en fremtidsfullmakt mens du var frisk. Det kan resultere i at alle dine økonomiske ressurser blir låst og utilgjenglig for deg og dine i kortere eller lengre tid. Det er den offentlig oppnevnte vergen som da har ansvaret for å foreta disposisjoner knyttet til dine inntekter og formue.

Les mer om fremtidsfullmakt

Åpen Info

Informasjon om deg til dine nærmeste som er lurt å dele. Medisinbruk, organdonasjon, om du har skrevet fremtidsfullmakt, testament o.l. Tjenesten er gratis.

Fremtidsfullmakt

Sted for utarbeidelse, oppbevaring og utdeling av fremtidsfullmakter til rette personer og instanser hvis fremtidsfullmakten en gang skal komme til anvendelse.

Ettermeg

Her legger du inn viktig informasjon om ditt liv og eiendeler for den eller dem som skal ordne og rydde opp etter deg når ditt liv er over.

Del